Dashboard MBO prognose 2021

In dit dashboard treft u de MBO-instellingsprognose aan die vanaf 2021 de aantallen studenten per instelling voorspelt.

Deze prognose is gebaseerd op de referentieramingen. Dat wil zeggen: de totale aantallen geprognosticeerde MBO-studenten komen overeen met de totalen die voorspeld zijn door de referentieraming. De prognose per instelling wordt berekend door historische marktaandelen van verschillende instellingen hierop te projecteren.

U kunt vervolgens deze prognose nader uitsplitsen door middel van het drop-downmenu 'Voor welke variabele wilt u de prognose als groepen boven op elkaar tonen?'. Door een variabele hieruit te selecteren krijgt u een grafiek te zien die is onderverdeeld op basis van deze variabele.

Dit dashboard biedt daarnaast de gebruiker de mogelijkheid om de getoonde prognose naar wens aan te passen: als u het drop-downmenu 'Wilt u de basisprognose verder kunnen aanpassen?' op 'wel aanpassen' zet, kunt u kiezen uit drie typen aanpassingen:

- Een eenmalige verhoging of verlaging van het aantal studenten

- Een structurele verhoging of verlaging van het aantal studenten

- Een tijdelijke meerjarige verhoging of verlaging van het aantal studenten.

U kunt bij al deze aanpassingen ervoor kiezen de verhoging als een absoluut aantal of als een percentage van het totaal door te voeren. Tevens kunt u selecteren over welke jaren de prognose wordt aangepast.

U kunt de resultaten van de getoonde prognose downloaden als Excel-sheet of als .csv bestand door op het menu rechts boven de grafiek te klikken. Tevens kunt u hier de afbeelding zelf in diverse formats downloaden.